List Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości poświęcenie cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie Bożej

14 maja 2023

 

Uczestnicy uroczystości poświęcenia
cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej
w Warszawie

 

Czcigodni Uczestnicy uroczystości!

 

W dniu poświęcenia nowo wzniesionej cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie przekazuję gratulacje i serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa dla wszystkich, którzy tę piękną świątynię stworzyli, i wszystkich, którzy będą się w niej gromadzić we wspólnocie modlitwy. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Kościoła prawosławnego, lecz również dla życia duchowego i społecznego całej naszej Ojczyzny. Ursynowska cerkiew łączy bowiem wiele doniosłych symboli, świadczących o bogactwie polskiej historii, kultury i tradycji.

Architektura nowej świątyni wprost nawiązuje do słynnej Hagii Sophii w Konstantynopolu. Ta monumentalna budowla, którą zainicjował cesarz Konstantyn, a której znany nam teraz kształt nadał cesarz Justynian w VI wieku, jest najważniejszym dziełem kultury bizantyńskiej, wspaniałym symbolem chrześcijaństwa i dowodem potęgi cywilizacji chrześcijańskiej. Z tych też źródeł czerpie prawosławie, obecne na ziemiach polskich od przeszło tysiąca lat. Tradycja wschodnia to ważna część polskiej tożsamości. Wierni prawosławni zapisali w dziejach naszej Ojczyzny wiele chlubnych rozdziałów, składając liczne świadectwa patriotyzmu i ofiarności. Poświęcona dziś cerkiew – poza swym wymiarem religijnym – stanowi jednocześnie upamiętnienie historycznych zasług, męstwa i martyrologii wszystkich obywateli Rzeczypospolitej wyznania prawosławnego.

Obecna uroczystość odbywa się w szczególnym momencie. Niedługo będziemy obchodzić setną rocznicę udzielenia autokefalii, przyznanej Kościołowi prawosławnemu w Polsce przez Patriarchat Konstantynopolitański 13 listopada 1924 roku. Ten doniosły akt zarazem podkreślał suwerenność odrodzonej Rzeczypospolitej. Uwzględniał on także długie wieki historii prawosławia na naszych ziemiach, w tym bardzo ważne wydarzenie, jakim była kongregacja w Pińsku w 1791 roku, na której delegaci duchowni i świeccy podjęli próbę usamodzielnienia Cerkwi prawosławnej w Polsce. Wymowne jest, że działo się to w roku uchwalenia Konstytucji 3 maja. Projekt piński przedłożono Sejmowi, ale niestety jego wejście w życie uniemożliwiła rosyjska agresja i II rozbiór. Symbolicznym nawiązaniem do tej tradycji była uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę warszawskiej świątyni w 2015 roku przez Jego Świątobliwość Patriarchę Ekumenicznego Bartłomieja. Było to także świadectwo znaczącej pozycji polskiego prawosławia w świecie współczesnym.

Zapoczątkowane wtedy dzieło dziś zostaje zwieńczone. Serdecznie życzę, aby cerkiew św. Sofii – Mądrości Bożej stała się ważnym ośrodkiem życia duchowego Warszawy i Polski, przyciągającym pielgrzymów i zachwycającym blaskiem prawosławnej kultury. Zapewne świątynia ta będzie też odgrywać ważną rolę w życiu tak licznych w stolicy uchodźców wojennych z Ukrainy. Niech znajdą tu solidarne wsparcie. W tym miejscu raz jeszcze dziękuję wspólnocie prawosławnej za pomoc udzielaną naszym ukraińskim bliźnim i przyjaciołom. Wszystkim uczestnikom tej uroczystości i wiernym Kościoła prawosławnego w Polsce życzę Bożego pokoju, radości i otuchy.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

za: www.prezydent.pl