Niedziela Palmowa – Wejście Chrystusa do Jerozolimy

9 kwietnia 2023 r., w ostatnią niedzielę przed Paschą, Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt – święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

W przeddzień święta, na jutrzni po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii zostało dokonane poświęcenie palm.
W sam dzień święta , po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to jakie zadania stawiał przed nami kończący się właśnie Wielki Post oraz jakie cele posiada rozpoczynający się okres Wielkiego Tygodnia. Ojciec Piotr skoncentrował się także na głębokim historycznym sensie obchodzonego święta. Zwrócił on także uwagę na zachowanie ludzi związane z tryumfalnym wjazdem Chrystusa do Jerozolimy, którzy witali go jak Króla i Syna Dawidowego, a już za kilka dni będziemy wspominać Mękę Pańską, gdzie lud nawoływa do ukrzyżowania Zbawiciela.
Podczas św. Liturgii były wznoszone szczególne modlitwy za zdrowie Jego Eminencji metropolity Sawy.
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.
Na koniec św. Liturgii po raz kolejny zostało dokonane poświęcenie palm.
zdjęcia: Sergiusz Diadius