Niedziela o Synu Marnotrawnym

03.03.2024 r.

Na dwa tygodnie przed wstąpieniem w zbawienny okres Wielkiego Postu Cerkiew proponuje naszej uwadze przypowieść o synu marnotrawnym. Opowiadanie to – bez cienia wątpliwości – należy do najpiękniejszych i najbardziej pouczających biblijnych historii. Nie bez znaczenia jest fakt, że określane jest ono „Ewangelią Ewangelii”, zaś nowotestamentowi chrześcijańscy egzegeci jednomyślnie stwierdzają, że gdyby nawet z powierzchni ziemi zniknęło Pismo Święte i pozostała z niego tylko ta przypowieść, to byłaby ona w sile zbawić całą ludzkość. Wspomniana Łukaszowa relacja akcentuje m.in., iż Bóg zawsze i wszędzie oczekuje na nasz powrót do Jego Domu, nasze pokajanie oraz zrozumienie, że z dala od Niego nie może być mowy o prawdziwym życiu i realnym szczęściu.

Podczas niedzielnego nabożeństwa Całonocnego Czuwania po raz pierwszy w tym roku wybrzmiały słowa psalmu 136 – właściwego dla trzech ostatnich Dni Pańskich okresu przygotowawczego do Świętej Czterdziesiątnicy.

Po zakończeniu drugiej Boskiej Liturgii, ks. Proboszcz podzielił się z zebranymi w świątyni duchowymi refleksjami z mającej miejsce w ubiegłym tygodniu pielgrzymki duchownych naszej parafii do Barii (pełna relacja z wyjazdu wkrótce). Przy całowaniu krzyża każdy z wiernych został namaszczony mirem z relikwii Świętego Mikołaja oraz otrzymał pamiątkową ikonę Wielkiego Hierarchy poświęconą na jego grobie.