Niedziela 35 po Pięćdziesiątnicy

7 lutego 2021 r., w niedzielę XXXV po Pięćdziesiątnicy, wspominając liturgicznie pamięć św. Grzegorza Teologa, św. Liturgii oraz poprzedzającemu jej nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło duchowieństwo parafii.

Podczas św. Eucharystii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (18, 35-43):

“W owym czasie, kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.”

Nawiązując do niedzielnej perykopy ewangelicznej kazanie wygłosił ks. dr Adam Magruk. Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod dyr. Bogdana Kuźmiuka.