Święto Zwiastowania Przenajświętszej Boguordzicy

Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, które w tym roku przypadło w IV Niedzielę Wielkiego Postu, zgodnie ze słowami troparionu jest początkiem historii naszego zbawienia. W tym dniu przeżywamy i liturgicznie wspominamy objawienie się Archanioła Gabriela Bogurudzicy, której obwieszczona została zapowiedź narodzenia przez Nią Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Świąteczna Boska Liturgia, sprawowana przez Proboszcza i miejscowych duchownych, zapełniła naszą cerkiew wiernymi, spośród których wielu przystąpiło do św. Eucharystii. Dziś również najmłodsi chórzyści po raz pierwszy samodzielnie zaśpiewali pieśń pierwszej antyfony. Do swojego modlitewnego występu przygotowywali się na zajęciach z kształcenia śpiewu cerkiewnego, organizowanego w ramach punktu katechetycznego przez naszą parafię.