Poświęcenie wody w warszawskim jeziorze

W sobotę 19 stycznia br., w dniu Święta Objawienia Pańskiego, miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody w Jeziorku Czerniakowskim – największym naturalnym zbiorniku wodnym w Warszawie. Położony w obrębie rezerwatu przyrody akwen, będący jednocześnie częścią starorzecza Wisły, znajduje się terenie parafii – nowopowstającej świątyni – pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej, która od trzech lat jest organizatorem tego wydarzenia.

Nabożeństwo z obrzędem poświęcenia wody celebrowało ośmiu duchownych i diakon. O znaczeniu i sile wody jordańskiej, która w dniu Święta Epifanii oświęca cały świat opowiedział w swoim słowie do zebranych ks. prot. Adam Misijuk. Z kolei do licznie przybyłych wiernych z Ukrainy, w ich rodzimym języku zwrócił się ks. archimandryta Teodozjusz. Dziękując za wspólną modlitwę duchowieństwu oraz wiernym, proboszcz ursynowskiej parafii i jednocześnie gospodarz uroczystości – ks. prot. Adam Siemieniuk, wyraził radość ze święta, które w Kościele prawosławnym ma przede wszystkim wymiar duchowy.

Tegoroczne uroczystości zebrały na brzegu stołecznego jeziora setki wiernych. Wielu z nich, zgodnie z pobożną tradycją przyjętą w wielu Kościołach lokalnych, z wiarą zanurzyło się w świętej wodzie, utożsamianej w tym dniu z wodą rzeki Jordan – miejsca Chrztu Pańskiego.

O tradycji święcenia wód wspomina św. Jan Złotousty w swojej świątecznej homilii: „Tego dnia Chrystus dał się ochrzcić i oświęcił naturę wód”. Obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody na Jeziorku Czerniakowskim jest kontynuacją wieloletniej tradycji święcenia wody wiślanej, która z różnych przyczyn zanikła wśród warszawskiej społeczności w latach 20. XX w.