Niedziela o celniku i faryzeuszu

13 lutego 2022 r. w pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, św. Liturgii oraz sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowy duchowieństwem.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiały słowa czytań „Niedzieli o celniku i faryzeuszu” z Drugiego Listu Świętego Apostoła Pawła do Tymoteusza (2 Tm 3, 10-15) oraz z Ewangelii św. Łukasza (Łk 18, 10-14):

“W owym czasie, Chrystus powiedział tę przypowieść, dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”

Po odczytanej perykopie ewangelicznej ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk, który na przykładzie modlitwy celnika odniósł się do ważności metanoi. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

zdjęcia: Sergiusz Diadius