Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy – święto parafii

17 maja w wigilię święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła odprawiono wielką wieczernię i jutrznię. Świąteczne uroczystości w środę 18 maja zapoczątkowało, przewidziane na ten dzień przez cerkiewny porządek liturgiczny, poświęcenie wody.

Tegoroczne uroczystości miały charakter wyjątkowy. Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, główny inicjator budowy stołecznej Hagii Sophii, któremu asystowali Ich Ekscelencje: arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz, jak również licznie przybyłe duchowieństwo ze wszystkich zakątków naszego kraju.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej kazanie wygłosił biskup Warsonofiusz. Hierarcha przypomniał zgromadzonym, że najmłodsza warszawska cerkiew stanowi wierną kopię konstantynopolitańskiej monumentalnej świątyni, którą wybudował cesarz Justynian i która określana jest dziesiątym cudem świata. Znamiennym jest fakt – podkreślił kaznodzieja – że cerkiew, w której się znajdujemy nosi nazwę Mądrości Bożej. We współczesnym świecie funkcjonuje wiele interpretacji pojęcia „mądrość”. Nie zapominajmy jednak o prawdziwej Mądrości, a mianowicie Synu Bożym, Który nieustannie nas prowadzi i ukazuje drogę do zbawienia.

Śpiew cerkiewny w wykonaniu dwóch miejscowych chórów: parafialnego im. św. Romana Melodosa oraz młodzieżowo-dziecięcego, upiększał święto. Oprócz parafian, którzy na co dzień z oddaniem troszczą się o nowopowstałą świątynię, nie zabrakło również pielgrzymów z innych warszawskich parafii, jak i spoza granic stolicy.

Po zakończeniu św. Liturgii z arcypasterskim słowem zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, akcentując istotę wspominanego wydarzenia, które stanowi swego rodzaju ogniwo łączące dwa kluczowe święta – Paschę Pańską oraz Pięćdziesiątnicę. Te z kolei doskonale wyrażają głębię prawosławnej soteriologii. Dzisiaj bowiem Chrystus przybywa do świątyni jerozolimskiej i objawia światu, że to On jest źródłem życia każdego człowieka i wszechświata. Jego Eminencja podziękował Bogu za to, że błogosławił, aby w centrum naszej Ojczyzny powstał nowy dom Boży, poświęcony Wcielonej Mądrości. Ta świątynia – zaznaczył metropolita Sawa – świadczy o sile wiary prawosławnej i jej owocach. Chrystus każdego dnia obdarza nas nadzieją i mocą na przezwyciężenie wszelkich trudności i ludzkich słabości. „Nie trwóż się mała trzódko, Ja zawsze jestem z Tobą” – pociesza nas Syn Boży.

Jego Eminencja wyraził słowa uznania proboszczowi ks. mitratowi Adamowi Siemieniukowi za organizację święta i codzienną pracę dla tego wielkiego dzieła. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane pod adresem wszystkich tych, dla których Hagia Sophia jest bliska sercu.

Ze swojej strony ks. mitrat Adam Siemieniuk podziękował metropolicie Sawie za przewodniczenie świątecznym uroczystościom, zaś wszystkim zebranym za wspólną modlitwę.

Uroczystości zwieńczyła procesja dookoła świątyni, podczas której nieustannie wybrzmiewały radosne paschalne hymny i pozdrowienia wychwalające Zmartwychwstałego Zbawiciela.

Warto dodać, że dzięki Bożej pomocy oraz ludzi dobrej woli, wewnątrz świątyni udało się ułożyć w całości posadzkę kamienną pod kopułami w nawach bocznych oraz pomieszczeniu technicznym. Ponadto przystąpiono do kolejnego etapu wykonywania polichromii. Obecnie prace ikonograficzne koncentrują się w przedsionku oraz nawie głównej. Ich motywem przewodnim będą m.in. przedstawienia Sądu Ostatecznego jak też świętych, których życie i działalność były bezpośrednio związane z historią Cerkwi prawosławnej w Polsce.

ks. Adam Magruk

zdjęcia: Aleksandra Kipko