Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa.

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! (troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy)

Święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, które w tym roku przypadło 17 kwietnia, chronologicznie i liturgicznie związane jest z przypadającym dzień wcześniej świętem Wskrzeszenia Łazarza – stanowiącego praobraz powszechnego zmartwychwstania i zwycięstwa życia nad śmiercią. Święto, które nosi również miano Niedzieli Palmowej, przenosi nas do jednych z ważniejszych wydarzeń ostatnich dni w życiu ziemskich Syna Bożego. Wydarzenie w Jerozolimie, które opisują wszyscy czterej ewangeliści, miało miejsce sześć dni przed Paschą żydowską. Było ono zapowiedzią Golgoty oraz wypełnieniem słów proroka Zachariasza o przyszłym królu Syjonu – władcy pokoju: Wesel się bardzo córko syjońska! Wykrzykuj córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy!

Świątecznym uroczystościom liturgicznym, które zgromadziły wielu wiernych, przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk, który po odczytanej na dzisiejsze święto perykopie ewangelicznej (J 12, 1-18), zwrócił się do wiernych ze świąteczną homilią. Księdzu Proboszczowi współsłużyli miejscowi duchowni. Zgodnie z przyjętą tradycją, w przededniu święta (podczas całonocnego czuwania) oraz podczas Boskiej Liturgii, poświęcone zostały palemki przyniesione przez wiernych oraz wykonane przez dzieci z punktu katechetycznego oraz ich rodziców.

fot. Piotr Skopiec, Sergiusz Diadius