Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

W XXIV niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w  cerkwi Hagia Sophia w Warszawie sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z diakonem Jakubem Moczarskim.
Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii (Łk 10, 25-37) ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Piotr. Kaznodzieja dokonał analizy przypowieści o miłosiernym samarytaninie oraz skupił się na tym jak powinien postępować każdy człowiek aby móc nazywać się uczniem Chrystusa. Ks. Piotr podkreślił także rolę rozpoczynającego się postu przed świętem Narodzenia Chrystusa oraz to, jak wielkie zmiany mogą nastąpić w naszym życiu duchowym przy prawidłowym jego przestrzeganiu.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.