XXXVI niedziela po Pięćdziesiątnicy

11.02.2024 r.

W niedzielny poranek 11 lutego br. odprawiono dwie Święte Liturgie. Po zakończeniu nabożeństw ks. mitrat Adam Siemieniuk przedstawił harmonogram nabożeństw na nadchodzący tydzień oraz zachęcił zgromadzonych do zapoznania się z efektami zakończonego kolejnego etapu wykonywania polichromii naszej cerkwi. Mowa o lewej nawie (pod małą kopułą). Wprowadzają do niej: sakrament chrztu świętego Mikołaja oraz przyjęcie przez niego święceń biskupich. Jej wewnętrzne ściany z kolei w pełni wypełniły epizody z żywota św. Cudotwórcy, zarówno te mające miejsce podczas jego ziemskiego życia ale i po odejściu do wieczności. Chodzi mianowicie o aktywne uczestnictwo hierarchy na I Nicejskim Soborze Powszechnym, czy okazanie pomocy tonącym i wszystkim podróżującym. Na ścianie północnej widnieją postaci apostołów, „wśród których” w niedalekiej przyszłości umieszczona będzie przybyła z Grecji ikona św. Mikołaja. To próba potwierdzenia faktu, że jego życie i trud arcypasterza z IV w. w niczym nie odbiegały od posługi Chrystusowych uczniów. Oto dlaczego niemal każdy czwartek roku poświęcony jest liturgicznej modlitwie do św. św. apostołów oraz św. Mikołaja Cudotwórcy.

Wszystkie sceny podpisane zostały fragmentami akatystu ku czci biskupa Miry Licyjskiej oraz tekstów liturgicznych dnia jego pamięci.

Tego dnia miało również miejsce pierwsze spotkanie parafialnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Posiadało ono charakter przede wszystkim organizacyjny. Wyznaczono m.in. cele i zadania na nadchodzący rok. Młodzi ludzie mieli ponadto okazję zapoznać się z bogatą historią działalności Bractwa w naszej lokalnej Cerkwi, którą przedstawił protodiakon Mariusz Łopatiuk.

Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę 18 lutego, tuż po zakończeniu zajęć z katechezy.

Informacje dotyczące aktywności parafialnego Bractwa umieszczane będą na stronie internetowej warszawskiej Hagii Sophii oraz profilu parafialnym Facebook.