Rozpoczęcie prac nad polichromią cerkwi (uaktualnienie 28.08.2019)

Ikonografowie, którzy pod przewodnictwem jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie – prof. Włodzimierza Teliczko, rozpoczęli prace nad polichromią naszej świątyni.

Prace rozpoczęły się od części ołtarzowej, następnie będą skoncentrowane na absydzie głównej świątyni. Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną, która będzie uaktualniana.