Niedziela po Narodzeniu Pańskim

12 stycznia, w niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego. Perykopa Ewangelii (Mt 2, 13-23) przenosi wiernych do kolejnych dni życia Syna Bożego na tej ziemi, które ukazują odrzucenie Go przez ten świat i ucieczkę przed śmiercią z rąk króla Heroda.

Świątecznej niedzielnej Boskiej Liturgii w oktawie święta Narodzenia Pańskiego, przewodniczył rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego – ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk, który zwrócił się do wiernych z pouczającym słowem. Księdzu Rektorowi współsłużył proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk oraz miejscowe duchowieństwo.

Bezpośrednio po św. Liturgii odbyło się spotkanie tematyczne z parafianami, którego prelegentem był gość naszej parafii – Jego Magnificencja ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk. Wierni mieli możliwość zapoznania się z historią, symboliką i znaczeniem święta Chrztu Pańskiego, które poprzez świąteczne nabożeństwa oraz Wielkie Poświęcenie Wody liturgicznie przeżywać będziemy 19 stycznia.