Życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!

Χριστός ἀνέστη !!!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

Z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkim Parafianom i ich Rodzinom, aby dokonane przez Chrystusa zwycięstwo życia nad śmiercią, było źródłem nieustannej radości duchowej w życiu codziennym każdego z nas.

Niech Zmartwychwstały Zbawiciel wzmacnia nas wszystkich wiarą, nadzieją i miłością, aby matka tych cnót – Mądrość Boża, kierowała nami i prowadziła nas do życia wiecznego.

Proboszcz wraz z klerem