Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj i przez krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją (troparion święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego).

W niedzielę 27 września 2020 r., w dniu Podwyższenia Krzyża Pańskiego, w niedawno poświęconej Hagii Sophii była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. W przededniu święta nabożeństwo całonocnego czuwania, ze względu na dalsze prace m.in. nad polichromią świątyni, odbyło się w tymczasowej kaplicy, podczas którego miał miejsce obrzęd wyniesienia Życiodajnego Krzyża Pańskiego na środek świątyni.

Podczas św. Liturgii, którą upiększał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka, wielu wiernych przystąpiło do sakramentów spowiedzi i eucharystii.