Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

W szóstą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym 1 sierpnia – dniu modlitewnego wspomnienia św. Serafima z Sarowa, św. Liturgii przewodniczył przebywający gościnnie w Polsce o. archimandryta Teodozjusz.

Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Mt. 9, 1-8), ze słowem duchowego pouczenia zwrócił się proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

Dziękując wszystkim ofiarodawcom, ksiądz proboszcz poinformował wiernych o pracach związanych z wykończeniem świątyni, które aktualnie koncentrują się na ułożeniu posadzki kamiennej. W najbliższych dniach planowane są również dalsze prace nad polichromią ścian nawy głównej od strony zachodniej i południowej.

zdjęcia: Sergiusz Diadius