Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

24 października br., niedzielnej św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej, która opisywała wskrzeszenie młodzieńca – syna wdowy z Nain (Łk  7, 11-16), z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja zaakcentował istotę współczucia potrzebującemu człowiekowi. Chrystus za pośrednictwem Łukaszowej perykopy uczy nas nie ograniczać się jedynie w pełnych pociechy słowach w kierunku cierpiącego człowieka, ale zawsze starać się znaleźć sposób w jaki jeszcze można byłoby mu pomóc. Tradycyjnie śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Bezpośrednio po św. Liturgii, w ramach katechezy, odbyły się warsztaty pieczenia prosfor, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli mieli możliwość krok po kroku zapoznania się z procesem i zasadami ich powstawania.