Wielki Tydzień i Pascha w naszej Parafii

05.05.2024 r.

Tydzień Męki Pańskiej to najważniejszy okres w całym roku liturgicznym. Wspominamy wówczas ostatnie dni i chwile ziemskiego życia Zbawiciela, Jego pouczenia, Mistyczną Wieczerzę z apostołami, zdradę Judasza, modlitwę w Ogrodzie Gestemane, sąd u Kaifasza i Annasza, wyrok Piłata, biczowanie, poniżanie, jak również krzyżową śmierć Chrystusa oraz Jego pogrzeb.
Wzorem lat ubiegłych w cerkwi p.w. Mądrości Bożej Wielką Środę sprawowana była ostatnia w bieżącym roku Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów, której zwieńczeniem była modlitwa św. Efrema Syryjczyka, towarzysząca nam niemal na każdym kroku Wielkopostnej drogi. Kolejnego dnia miała miejsce Liturgia św. Bazylego Wielkiego rozpoczynająca się Wieczernią. Jej motywem przewodnim było ustanowienie sakramentu Św. Eucharystii. W wielkoczwartkowy wieczór wysłuchaliśmy raz jeszcze dwanaście fragmentów Ewangelii, traktujących o Arcykapłańskiej Modlitwie Wcielonego Syna Bożego oraz Jego zbawiennym cierpieniu.
Wielki Piątek, upłynął z kolei pod znakiem uczestnictwa naszych wiernych w jednych w swoim rodzaju nabożeństwach Wielkiej Wieczerni oraz Jutrzni Wielkiej Soboty, w trakcie których na środek świątyni wyniesiona została św. Płaszczanica, która znajdowała się w tym miejscu aż do późnych godzin wieczornych wigilii Zmartwychwstania Pańskiego.
W święto Paschy Chrystusowej wprowadziła nas natomiast procesja wokół cerkwi ze śpiewem pięknego hymnu “Zmartwychwstanie Twoje Chryste Zbawco”. Tradycyjnie odczytano Mowę Katechetyczną św. Jana Złotoustego oraz List Paschalny Soboru Biskupów naszej Cerkwi. W tym roku nasi hierarchowie podkreślili m.in., że “w perspektywie zmartwychwstania wszystkie wydarzenia, które dokonują się w tym świecie, nabierają właściwego sensu. Bez zmartwychwstania, Sądu Ostatecznego i życia wiecznego nie bylibyśmy w stanie zrozumieć wielu faktów, z którymi ludzkość styka się w życiu doczesnym. Bez zmartwychwstania takie zjawiska jak: niesprawiedliwość, przemoc, niewinnie przelana krew, czego doświadcza coraz bardziej współczesny świat, dowodziłyby do triumfu grzechu. Dzięki Zmartwychwstaniu Pana przekonujemy się jednak, że niewinna śmierć Zbawiciela na Krzyżu jest właśnie pokonaniem niesprawiedliwości, sądem sądów i zwycięstwem życia nad śmiercią. Zmartwychwstanie potwierdza także, że sprawiedliwi zajaśnieją w dniu Sądu Ostatecznego i otrzymają życie wieczne jako nagrodę za udrękę i cierpienia, których doznali w życiu ziemskim. Zmartwychwstanie Chrystusa, zatem, wszystko prowadzi do logicznego końca i triumfu Prawdy Bożej”.
Podczas nocnej Boskiej Liturgii, wybrzmiały pierwsze wersety Janowej Ewangelii. Tradycyjnie można było usłyszeć tę nowotestamentową perykopę w wielu językach m.in.: cerkiewnosłowiańskim, greckim, serbskim, angielskim, chińskim, polskim, łacińskim, czy ukraińskim. Oprócz miejscowego duchowieństwa wybrane wersety odczytali uczniowie z Punktu Katechetycznego działającego przy naszej parafii.
Wszystkim nabożeństwom tych dni przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Mitrat Adam Siemieniuk.
Christos Woskresie!!! Woistinu Woskresie Christos!!!
Zdjęcia: Andrzej Golimont, Oleksandr Rudyi