Wyjazd dzieci i młodzieży na św. Górę Grabarkę

W dniach 4-5 czerwca 2022 r., młodsze i starsze dzieci z naszej parafii pod duchową opieką katechetów – ks. Piotra Nestoruka, protodiakona Mariusza Łopatiuka oraz m. Darii Siemieniuk udały się na św. Górę Grabarkę.
Wyjazd czterdziestoosobowej grupy rozpoczął się św. Liturgią oraz modlitwą przed podróżą, po której proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk życzył młodym pielgrzymom duchowego jak i fizycznego odpoczynku.
Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem przejścia granicznego w Połowcach, po czym miało miejsce wspólne ognisko na terenie jednej z podlaskich leśniczówek.
Udział w niedzielnej św. Liturgii w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego oraz sam pobyt w klasztorze na św. Górze Grabarce, był duchowym przeżyciem dla wszystkich uczestników, a szczególnie dla tych, którzy byli tu po raz pierwszy. Dzięki uprzejmości ihumeni Hermionii – przełożonej monasteru, dzieci miały możliwość nie tylko zapoznania się z historią świętej Góry, ale również jako chórzyści pod przewodnictwem p. Anny Jakoniuk zaśpiewać fragmenty Boskiej Liturgii.