Święto Spotkania Pańskiego

“Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie” (troparion  święta Spotkania Pańskiego)

Uroczystości święta Spotkania Pańskiego w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania sprawowanym w przededniu święta. W poniedziałek 15 lutego 2021 r., świątecznej Boskiej Liturgii, podczas której kazanie wygłosił  ks. dr Adam Magruk, przewodniczyli miejscowi duchowni. Zgodnie z przyjętą tradycją poświęcone zostały świece cerkiewne.  Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.