Niedziela o celniku i faryzeuszu

6 lutego 2023 r., w niedzielę o celniku i faryzeuszu, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Tego dnia została odczytana jedna z najbardziej znanych perykop ewangelicznych o celniku i faryzeuszu  (Łk. 18,10-14). Po jej odczytaniu ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Piotr. Kaznodzieja zwrócił uwagę, iż nastąpił moment kiedy Matka Cerkiew przygotowuje nas do okresu wiosny duchowej jakim jest Wielki Post. Objawia się to między innymi tym, iż podczas niedzielnej jutrzni słyszymy po raz pierwszy pieśń Pokajanija otwierzi mi dwieri Żyznodawcze, co ma nas skłonić do refleksji nad grzesznością naszego życia. Ks. Piotr zwrócił także uwagę na mocny przekaz jaki niesie dzisiejsza perykopa ewangeliczna do każdego chrześcijanina oraz jakie wnioski każdy z nas powinien wyciągać po jej wysłuchaniu.

Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi