Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy – Święto Parafialne

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym naszej Cerkwi przypada 21 września, posiada patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Uroczystej św. Liturgii, którą poprzedziło nabożeństwo Całonocnego Czuwania w przededniu święta, przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście dziewięciu kapłanów i dwóch diakonów. Chórem dyrygował lektor Bogdan Kuźmiuk. Przed wejściem do tymczasowj cerkwi, hierarchę przywitały dzieci, parafianie, a następnie proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy, kazanie wygłosił ks hieromnich Piotr (Dawidziuk), który odnosząc się do historii święta nawiązał do wiary świętych Bogoojców Joachima i Anny. Święto Narodzin Najświętszej Bogurodzicy pokazuje nam istotę wiary i ufności w opatrzność Bożą. Nic na świecie nie dzieje się z woli Bożej (…). Z wiary Joachima i Anny zrodziła się Przenajświętsza Bogurodzica. Ta, która jest uosobieniem pokory, która została wychowana w świątyni i pokornie odpowiada <<oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego>>. Tylko z takiej pokory mógł wcielić się Bóg Słowo, Jezus Chrystus. Wszystko to miało miejsce dzięki Mądrości Bożej, która nami kieruje” – zaznaczył kaznodzieja.

Po zakończeniu św. Liturgii metropolita wraz duchowieństwem oddali uwielbienie ikonie święta, a także wzniesione zostały usilne modlitwy za wszystkich ofiarodawców i tych którzy wnoszą wkład w budowę warszawskiej Hagii Sophii.

Jego Eminencja, zwracając się do wiernych, odnióśł się do historii i znaczenia dzisiejszego święta, które zgodnie ze słowami liturgicznymi: “cieszcie się ludzie, jest to dzień naszego zbawienia”, wnosi przede wszystkim poprzez wiarę optymizm dla naszego zbawienia, który ukierunkowywuje każdego człowieka we właściwej drodze. Wiara świętych Bogoojców Joakima i Anny przyczyniła się do nazwania dzisiejszego święta “dniem zbawienia” i poprzez Mądrość Bożą sprowadziła nas, aby na ul. Puławskiej w Warszawie rozpocząć i zakończyć budowę świątyni, w której będzie kontynuowana modlitwa eucharystyczna konstantynoplitańskiej Hagii Sophii. Eminencja życzył, aby “dzień Pański” o którym jest mowa w tekstach liturgicznych tego święta, nastąpił juz wkrótce w tej parafii, poprzez poświęcenie budującej się świątyni,

Dziękując w pierwszej kolejności Bogu, metropolita podziękował proboszczowi i wszystkim, którzy na co dzień trudzą się przy budowie świątyni, ofiarodawcom i sponsorom, zarówno tym znanym, jak i anonimowym. W modlitwie, obok licznie zgromadzonych parafian i pielgrzymów, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz m.st. Warszawy – burmistrz Ursynowa Piotr Zalewski oraz oraz radna Warszawy – Monika Jaruzelska.

ks. Piotr Nestoruk