Święto Objawienia Pańskiego

“Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Uroczystości Objawienia Pańskiego w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania w przededniu święta, które wprowadziło wiernych do uczestnictwa w świątecznej Eucharystii.

Uroczyste nabożeństwa z udziałem licznie przybyłych wiernych odbyły się pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. mitrata Adama Siemieniuka. Nawiązując do znaczenia święta Chrztu Pańskiego w życiu człowieka, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja odniósł się do trzech nazw tego święta: Objawienia Pańskiego, Chrztu Pańskiego i Oświecenia, które poprzez  wodę, jako symbol życia wpływają na człowieka.

Bezpośrednio po Boskiej Liturgii odbyło się wielkie poświęcenie wody. Uroczystości liturgiczne zgromadziły wiernych, którzy przybyli do świątyni, aby nie tylko zaczerpnąć Wielkiej Hagiasmy – świętej wody, będącej źródłem Bożej Łaski, ale również przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, tradycyjnie już miało miejsce wielkie poświęcenie wody na Jeziorku Czerniakowskim – największym naturalnym zbiorniku wodnym w Warszawie, gdzie od siedmiu lat z błogosławieństwa zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencji Metropolity Sawy, nasza parafia jest organizatorem tego wydarzenia.
Ksiądz proboszcz, który przewodniczył obrzędowi poświęcenia wody na warszawskiej Sadybie przekazał świąteczne pozdrowienia oraz odniósł się do znaczenia i siły wody jordańskiej, oświęcającej w dniu Objawienia Pańskiego cały świat.

Chór im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka nadał podniosłego charakteru uroczystościom, odpowiadającemu ważności święta Epifanii w wymiarze liturgicznym.

Nawiązując do tradycji przyjętej w wielu Kościołach lokalnych, wierni podobnie jak w poprzednich latach z wiarą zanurzyli się w wodzie, utożsamianej w tym dniu z wodą rzeki Jordan – miejsca Chrztu Pańskiego.

Obrzęd wielkiego poświęcenia wody na Jeziorku Czerniakowskim jest kontynuacją wieloletniej tradycji święcenia wody wiślanej, która z różnych przyczyn zanikła wśród warszawskiej społeczności w latach dwudziestych XX wieku.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi