Niedziela przed Świętem Objawienia Pańskiego

15 stycznia 2023 r., w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

W trakcie Boskiej Liturgii odczytany został fragment św. Ewangelii według św. Ap. i Ew. Marka (1, 1-8). Następnie ze słowem pouczenia zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to w jakim wyjątkowym okresie roku liturgicznego się znajdujemy.

Ks. Adam odniósł się także do perykopy ewangelicznej czytanej w tym dniu oraz o jej przekazie jaki ma nas przygotować do zbliżającego się święta Chrztu Pańskiego.

Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi