Pielgrzymka rowerowa w drodze na św. Górę Grabarkę

W niedzielę 16 sierpnia br.  grupa pielgrzymów udających się rowerami na uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce, uczestniczyła w św. Liturgii, której przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Uczestnicy pielgrzymki rowerowej, którzy dzień wcześniej wyruszyli z Płocka, po dotarciu do stołecznej Hagii Sophii uczestniczyli w nabożeństwie dziękczynnym. W niedzielę, przed św. Liturgią, w murach nowej świątyni sprawowany był molebien przed początkiem wszelkiego dzieła, podczas którego wznoszone były modlitwy w intencji pielgrzymów.

Pielgrzymka rowerowa na św. Górę Grabarkę, której błogosławił Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, już po raz siódmy zmierza przez Warszawę, aby odwiedzając kolejno parafie prawosławne w Mińsku Mazowieckim, Siedlcach i Narojkach dotrzeć do jednego z największych sanktuariów naszej Cerkwi.