Niedziela świętych Praojców

Na dwie niedziele przed świętem Bożego Narodzenia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Praojców Starego Przymierza, wszystkich sprawiedliwych, którzy głosili przyjście Mesjasza. Dni poprzedzające Narodzenie Chrystusa, szczególnie przygotowują wiernych, aby godnie przyjęli Chrystusa – Zbawiciela. Tak jak w czasach starotestamentowych Pan umacniał słabą wiarę ludzi, tak obecnie Cerkiew, jak kochająca Matka, umacnia nas wprowadzając w dni Narodzenia, w tajemnicę wcielenia Syna Bożego.

W niedzielę Świętych Praojców, która w tym roku przypadła 29 grudnia, swoje imieniny obchodzi proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk, który w asyście miejscowego duchowieństwa przewodniczył dzisiejszej św. Liturgii.

Z tej okazji życzymy Ojcu Proboszczowi dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz nieustannej pomocy Jego Niebiańskiego Patrona w niesieniu duszpasterskiej posługi dla dobra naszej Parafii. Mnohaja i błahaja lieta!!!