XXV niedziela po Pięćdziesiątnicy

26.11.2023

26 listopada zbiega się zawsze z dniem pamięci wielkiego nauczyciela Cerkwi, wybitnego kaznodziei, autora niezliczonych komentarzy do wielu ksiąg zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu – św. Jana Złotoustego. Interesującym zapewne jest powód umieszczenia jego pamięci właśnie pod datą listopadową. Otóż, wiąże się on nierozerwalnie z datą 27 września, kiedy przypada “rocznica” narodzin do wieczności Chryzostoma. Jest to jednocześnie dzień wielkiego święta z cyklu dwunastu największych – Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Należy podkreślić, że pamięć żadnego ze świętych nigdy nie powinna “przysłaniać” nawet w najmniejszym stopniu żadnego ze świąt tej rangi. Z tego właśnie powodu oraz z uwagi na fakt, że św. Jan  jest  wyjątkowo czczonym hierarchą, uwypuklenie dnia jego śmierci zostało przeniesione na “bezkolizyjną liturgicznie” datę. 
W XXV niedzielę po Pięćdziesiątnicy odprawione były dwie Święte Liturgie: o godz. 8.00 oraz 10.00.
Tego dnia, ks. mitrat Adam Siemieniuk w imieniu duchowieństwa oraz wszystkich parafian pozdrowił starostę cerkiewnego Piotra Skopca z jubileuszem 50-tych urodzin. 
W ubiegłym tygodniu kontynuowane były prace ikonograficzne pod małą kopułą w południowej części świątyni. Tematyka poszczególnych przestawień skupia się tutaj wokół biblijnych motywów związanych z sakramentem chrztu. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż w tym miejscu planowane jest w przyszłości umieszczenie na stałe chrzcielnicy.