Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy – święto parafialne

21 września Cerkiew rokrocznie wspomina pierwsze w roku liturgicznym święto – Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy. To jedno z najważniejszych dni w najmłodszej warszawskiej świątyni pw. Świętej Sofii-Mądrości Bożej.

Tegoroczne uroczystości parafialnego święta rozpoczęły się w jego wigilię – nabożeństwem Całonocnego Czuwania. W świąteczny poranek sprawowano Małe Poświęcenie Wody, po którym rozpoczęła się Boska Liturgia. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy. Hierarsze asystowało duchowieństwo dekanatu warszawskiego oraz przybyli goście.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się biskup Atanazy. Kaznodzieja nawiązując do historii święta mocno zaakcentował fakt, że Bogurodzica przyszła na świat jako owoc ogromnej pokory, modlitwy i niezachwianej wiary sprawiedliwych Joachima i Anny. Przed nami wszystkimi  – mówił Jego Ekscelencja – żyjącymi w XXI w. stoi wielkie zadanie – naśladować pokorę i nadzieję Tej, która dzisiaj się rodzi, a która stała się Matką Samego Boga. To właśnie Stwórcy wszechświata zaufała Ona bezgranicznie. I tej właśnie ufności uczy Ona każdego z nas. Niestety, dla wielu w czasach, w których żyjemy Bóg stał się obcy, zaś wszelką nadzieję pokładają oni w samych sobie. Jesteśmy zadufani w swoim egoizmie. W naszym życiu jednak  paradygmatem do naśladowania powinni być rodzice Najświętszej Bogurodzicy, sama Dziewica Maria oraz wszyscy święci. To przykład ich życia jest dla nas drogowskazem, wskazującym drogę prowadzącą na spotkanie z Żywym Bogiem.

Nabożeństwa swoim śpiewem upiększał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Tego dnia na ustach wiernych nie zabrakło słów dziękczynienia Bogu za miniony, pierwszy rok życia liturgicznego w nowopowstałej cerkwi. Z okazji pierwszej rocznicy małego poświęcenia wszyscy zgromadzeni mieli okazję podziwiać prace dzieci i młodzieży, będących owocem konkursu plastycznego “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”, który odbył się w ubiegłym roku szkolnym, a zrealizowany został z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy. Honorowy patronat nad nim objęło Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

Wierni mieli ponadto okazję zapoznać się z wynikiem zakończonego przed kilkoma dniami  kolejnego etapu prac nad polichromią świątyni. W przeciągu niespełna dwóch ostatnich miesięcy prace skupiały się na ścianach południową oraz zachodnią. Ich główną tematyką jest motyw Zstąpienia Chrystusa do Hadesu oraz Wniebowstąpienie Pańskie. Tym samym dobiegły końca prace nad polichromią centralnej części nawy głównej.

Po zakończeniu Świętej Liturgii do zebranych w świątyni zwrócił się biskup Atanazy, który w pierwszej kolejności podziękował Mądrości Bożej i Najświętszej Bogurodzicy za dar duchowej radości tego dnia. Pod adresem Jego Eminencji Metropolity Sawy popłynęły z kolei ciepłe słowa uznania i wdzięczności za udzielenie błogosławieństwa na uczestniczenie w tegorocznym święcie, zaś wiernym za wspólną modlitwę. Jego Ekscelencja wezwał do nieustannej modlitewnej pamięci o realnym działaniu Boga w naszym życiu oraz bliskiej i nieustannej obecności Matki całej ludzkości.
Ze swojej strony, proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk podziękował hierarsze za przewodniczenie nabożeństwu, pozdrawiając go jednocześnie z dniem pamięci św. Atanazego Brzeskiego – niebiańskiego patrona Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, którego pamięć cerkiew obchodziła przed kilkoma dniami.

Uroczystości zwieńczyła procesja wokół świątyni.

ks. Adam Magruk

zdjęcia: archiwum Parafii