Wizyta przedstawicieli MSCDN w naszej parafii

We wtorek 7 czerwca 2022 r. warszawską świątynię Hagia Sophia odwiedziła kadra kierownicza, konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy administracji Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.
Po przywitaniu gości przez ks. Adama Siemieniuka – proboszcza parafii, obecni w cerkwi mieli okazję zapoznać się ze zwyczajami panującymi w świątyniach prawosławnych oraz wysłuchać prelekcji ks. Adama Magruka o historii św. Hagia Sophia w Konstantynopolu. W dalszej części uczestnicy tego wydarzenia zwiedzili cerkiew, wysłuchali chóru katechetów prawosławnych. Ważnym podkreślenia jest fakt współpracy prawosławnych punktów katechetycznych z terenu województwa mazowieckiego z MSCDN, co odzwierciedla wystawa prac konkursu plastycznego ” Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”, która była objęta patronatem tej instytucji. Ostatnim akcentem, towarzyszącym wizycie gości był krótki koncert chóru parafialnego im św. Romana Melodosa.
Następnie wszyscy udali się na dalszą część spotkania, gdzie przy kawie, herbacie i słodkim deserze mieli możliwość zadawania pytań, rozmowy, dyskusji, refleksji.
Całość wizyty zwieńczyły słowa charakterystyki o poszczególnych placówkach edukacji religijnej stolicy, które przybliżyli koordynatorzy: z Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny – ks. Jerzy Kulik, z Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka – ks. Piotr Kosiński i ks. Paweł Korobeinikov, z Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia – ks. Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk i protodiakon Mariusz Łopatiuk. O swoich doświadczeniach w dziedzinie edukacji religijno – wychowawczo – muzycznej opowiadali także nauczyciele, którzy będąc parafianami różnych narodowości, tradycji i kultur stanowią o wyjątkowości tego ważnego miejsca na mapie Warszawy.

tekst: Bogdan Kuźmiuk