Wolskie Spotkanie z Kolędą

W poniedziałek 27 stycznia br. w cerkwi pw. św Jana Klimaka na warszawskiej Woli, odbyło się “Wolskie Spotkanie z Kolędą”. Ze swoim repertuarem kolędniczym wystąpił również działający przy naszej parafii chór św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Organizatorem uroczystości, w trakcie których zaśpiewały chóry z Polski i zagranicy, była Parafia Prawosławna pw. św. Jana Klimaka w Warszawie oraz Stowarzyszenie “Wierni Tradycji Pokoleń”. Wieczór kolęd rozbrzmiewał pod mottem: “Pamiętajcie o swych przodkach, naśladując ich wiarę i tradycję”. Dochód z koncertu został przekazany seniorom z Ośrodka Pomocy w Kożynie.