Święto Objawienia Pańskiego

 “Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskieg

Uroczystości Objawienia Pańskiego w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania w przededniu święta, które wprowadziło wiernych do uczestnictwa w świątecznej Eucharystii. Bezpośrednio po Boskiej Liturgii sprawowanej w dniu święta, miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody. Uroczystości liturgiczne zgromadziły wiernych, którzy przybyli do świątyni, aby nie tylko zaczerpnąć Wielkiej Hagiasmy – świętej wody, będącej źródłem Bożej Łaski, ale również przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

Tego samego dnia tradycyjnie już miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody w Jeziorku Czerniakowskim – największym naturalnym zbiorniku wodnym w Warszawie, gdzie od sześciu lat nasza parafia jest organizatorem tego wydarzenia.

Świątecznym Nabożeństwom z obrzędem poświęcenia wody przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wspólnie z miejscowym duchowieństwem. Ksiądz proboszcz, przekazując świąteczne pozdrowienia, odniósł się do znaczenia i siły wody jordańskiej, oświęcającej w dniu Objawienia Pańskiego cały świat. Chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka nadał podniosłego charakteru uroczystościom, odpowiadającemu ważności święta Epifanii w wymiarze liturgicznym.

Tegoroczne poświęcenie wody na brzegu stołecznego jeziora, ze względu na sytuację zebrało nieco mniej wiernych niż w poprzednich latach. Zachowując przepisy pandemiczne, wielu z nich, zgodnie z pobożną tradycją przyjętą w wielu Kościołach lokalnych, z wiarą zanurzyło się w wodzie, utożsamianej w tym dniu z wodą rzeki Jordan – miejsca Chrztu Pańskiego.

Obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody na Jeziorku Czerniakowskim jest kontynuacją wieloletniej tradycji święcenia wody wiślanej, która z różnych przyczyn zanikła wśród warszawskiej społeczności w latach 20. XX w.

ks. Piotr Nestoruk

zdjęcia: Sergiusz Diadius, Piotr Skopiec