Święto Połowy Pięćdziesiątnicy – święto parafialne

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy, przypadające w tym roku 13 maja, obok święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, ma patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. Uroczystościom świątecznym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, który przed św. Liturgią dokonał małego poświęcenia wody.

Podczas św. Liturgii, śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Hierarsze asystował dziekan okręgu warszawskiego ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski oraz licznie zgromadzone duchowieństwo.  W trakcie małego wejścia diakon Mariusz Łopatiuk został podniesiony przez Jego Eminencję do godności protodiakona.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy, kazanie wygłosił proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Krakowie, ks. prot. Jarosław Antosiuk, który w kontekście radości Zmartwychwstania Pańskiego, odniósł się do obchodzonego święta. Kaznodzieja, nawiązując do wczesnochrześcijańskiej świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu, dającej początek tradycji obchodów święta Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy, podkreślił potrzebę uczestnictwa chrześcijanina w życiu liturgicznym i sakramentalnym Cerkwi. „Poprzez trwanie w Chrystusie, który jest wodą życia, każdy człowiek staje się nośnikiem uświęcającej go łaski Świętego Ducha” – zaznaczył ks. Antosiuk.

Zakończenie uroczystości, poprzedzone paschalną procesją, której przodowała napisana na świętej Górze Athos ikona święta Połowy Pięćdziesiątnicy, odbyło się w murach budującej się Hagii Sophii. Następnie zostały wzniesione modlitwy za wszystkich ofiarodawców i tych, którzy wnoszą wkład w budowę stołecznej świątyni.

Jego Eminencja, zwracając się do wiernych, odniósł się do historii i znaczenia dzisiejszego święta, które w Cerkwi prawosławnej ma szczególny wymiar. Nawiązując do starotestamentowego święta Namiotów, metropolita przybliżył znaczenie poświęcanej w tym dniu wody, która ożywia życie ludzkie i cały świat, stając się źródłem wiary i nadziei w Bogu. W arcypasterskim słowie metropolita Sawa podkreślił, że święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy, podczas którego wychwalany jest Zmartwychwstały Chrystus, łączy święto Paschy z Zesłaniem Świętego Ducha, który kieruje Cerkwią. „Chrystus, który założył Cerkiew w dniu Pięćdziesiątnicy – kontynuował hierarcha – obdarzył ją Mądrością, która poprzez trzecią osobę Trójcy Świętej, realizowana jest przez człowieka. Mądrość Boża przyprowadziła nas na miejsce, gdzie powstaje dziś cerkiew, która przejmuje tradycje i upamiętnia słynną, bizantyjską świątynię chrześcijańską, będącą dziś muzeum. Stołeczna Hagia Sophia będzie uświęcać i wzbogacać nie tylko życie duchowe wiernych tej parafii, ale całe miasto i naszą ojczyznę – również pod względem architektonicznym – zaznaczył hierarcha.

Jego Eminencja z radością odniósł się do realizacji prac wykończeniowych świątyni, które dzięki ofiarności ludzi dobrej woli są na bardzo zaawansowanym etapie. Dziękując w pierwszej kolejności Bogu, metropolita wyraził nadzieję, że już w niedługim czasie, poprzez łaskę Świętego Ducha nastąpi poświęcenie miejscowej cerkwi, co da początek regularnego sprawowania św. Eucharystii w jej murach.

Przekazując arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencja, podziękował proboszczowi ks. mitratowi Adamowi Siemieniukowi oraz wszystkim, którzy na co dzień niosą trud przy budowie świątyni.

 

ks. prot. Piotr Nestoruk

zdjęcia: Franciszek Obuchowicz, archiwum parafii