Życzenia Świąteczne

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!

Χριστός ἀνέστη !!!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

Chrystus umarł za wszystkich po to,

aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego,

który za nich umarł i zmartwychwstał …”

(2 Kor 5,15)

Poprzez prawdziwego Boga i Człowieka – Zmartwychwstałego z grobu Chrystusa, który zjednoczył ze sobą rodzaj ludzki i dał początek powszechnemu zmartwychwstaniu, ukrzepiamy się w wierze radością wypływającą z Paschy Chrystusowej. Zgodnie ze słowami Apostoła, światło Zmartwychwstania Pańskiego dla każdego z nas jest przede wszystkim źródłem życia i nadziei w Bogu.

W imieniu swoim oraz duchowieństwa parafii Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, życzę, aby dokonane przez Chrystusa zwycięstwo życia nad śmiercią, przekładało się na nieustanne przezwyciężanie dobra nad złem w życiu codziennym każdego z nas.

Niech Zmartwychwstały Zbawiciel wzmacnia nas wszystkich wiarą, nadzieją i miłością, aby matka tych cnót – Mądrość Boża, kierowała nami i prowadziła nas do życia wiecznego.

PROBOSZCZ

PARAFII ŚW. SOFII – MĄDROŚCI BOŻEJ

W WARSZAWIE

o. Adam Siemieniuk

PASCHA CHRYSTUSOWA 2020