Koncert pieśni religijnych i kolęd w naszej cerkwi

10.12.2023 r.

W niedzielę 10 grudnia  sprawowane były dwie poranne Boskie Liturgie. Drugiej z nich przewodniczył ks. Michał Czykwin z cerkwi św. Jana Teologa w Białymstoku. W trakcie nabożeństwa – obok naszego parafialnego – śpiewał chór złożony z dzieci i młodzieży z Bacieczek. Ze słowem pouczenia z kolei zwrócił się ks. Adam Siemieniuk.

Już po raz kolejny, na przestrzeni krótkiej, ale jakże bogatej w wydarzenia – i to nie tylko te o charakterze liturgicznym – historii stołecznej parafii Św. Sofii-Mądrości Bożej, późnym popołudniem 10 grudnia spotkali się jej parafianie, mieszkańcy Warszawy oraz pasjonaci muzyki cerkiewnej. Pod, co najmniej wieloma względami koncert okazał się wyjątkowy. Po raz pierwszy bowiem miał on miejsce w poświęconej już w maju br. świątyni. Odbywał się w przededniu setnej rocznicy uzyskania przez naszą Cerkiew autokefalii. Rangę wydarzenia uwypuklił ponadto projekt pt. „Otwarci na kulturę”, którego integralną częścią było to spotkanie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, władz samorządowych, dyrekcja oraz pracownicy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dyrekcje i kadry pedagogiczne zaprzyjaźnionych z parafią szkół. Nie zabrakło także kierownictwa i pracowników instytucji kultury, sportu i rekreacji poszczególnych samorządów.

Muzyczne spotkanie zainaugurował Dziecięco-młodzieżowy Chór miejscowej parafii, prowadzony przez Annę Jakoniuk. Zaraz po nim na środku świątyni pojawił się znany z ubiegłorocznego koncertu kolęd Zespół Wokalny “Sarabanda” Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie, którym kieruje Ewa Gawle. W następnej kolejności zaproszono najmłodszych pielgrzymów z Podlasia – Chór białostockiej Parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, dyrygowany przez Annę Waśkowską. Jako czwarty natomiast wystąpił Chór Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków z sąsiedniego Mysiadła, na czele z Iwoną Manistą Kutryś. Złożony z osób duchownych i świeckich Chór Katechetów Dekanatu Warszawskiego pod kierownictwem ks. Jerzego Kulika był przedostatnim zespołem, którego profesjonalny śpiew mogli podziwiać wszyscy zebrani na wydarzeniu. Stało się już tradycją koncertów organizowanych w stołecznej cerkwi Mądrości Bożej, że kończą je gospodarze – Chór im. Św. Romana Melodosa, pod batutą Bogdana Kuźmiuka. Stało się tak również i w tym przypadku.

W wykonaniu śpiewaków można było usłyszeć różnorodne, piękne hymny oraz kolędy w wielu językach, m.in.: cerkiewnosłowiańskim, ukraińskim, białoruskim, serbskim, gruzińskim, rumuńskim oraz polskim.

Niedzielny koncert był cudowną okazją do dziękczynienia Bogu za 100 lat autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce, jej nierzadko krwawej, bolesnej ale i owocnej w świętych męczenników i wyznawców wiary historii. Warto w tym miejscu dodać, że inauguracja uroczystości jubileuszowych, które swoją kulminację osiągną w 2024 r., miała miejsce właśnie w ursynowskiej świątyni Hagii Sophii, w dniu jej historycznego poświęcenia 14 maja 2023 r.

Wymownym aspektem było ponadto umieszczenie w głównej nawie cerkwi zdjęcia dzieci i personelu z sierocińca przy parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, które zginęły 5 sierpnia 1944 r.  Pamiętamy o nich nie tylko każdego sierpnia ale pozostają oni w naszej modlitewnej pamięci na zawsze… Zapewne nie jest dziełem przypadku, że tego popołudnia ich niejako potomkowie swoim czystym, dziecięcym, anielskim głosem wychwalali Wielkiego w Swoich czynach Boga.

Ks. Proboszcz Adam Siemieniuk wyraził serdeczną wdzięczność wszystkim instytucjom zaangażowanym w organizację koncertu: Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, Szkole Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie, Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniu Zielony Ursynów, Dzielnicowemu Ośrodkowi Kultury „Ursynów, portalowi haloursynów.pl, oraz Fundacji Promienie Mądrości. Nie zapomniano o wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tego muzycznego i głęboko duchowego spotkanie – znanych z imienia oraz tych, którzy pragnęli pozostać anonimowi.

Zwieńczeniem muzycznej uczty był niezwykle wymowny i piękny zarazem aspekt, a mianowicie zaproszenie do wspólnego kolędowania wszystkich chórów, które wzięły udział w koncercie.

 

Fotorelacja: Krzysztof Rosiński oraz Oleksandr Rudyi.