Boże Narodzenie

Tymczasowa cerkiew, znajdująca się na placu budowy powstającej świątyni Św. Sofii – Mądrości Bożej, podczas tegorocznych Świąt Wcielenia Syna Bożego, skupiła wokół siebie nie tylko mieszkańców warszawskiego Ursynowa i okolic, ale również wiernych spoza stolicy. W wigilię święta, tj. 6 stycznia, po niedzielnej Boskiej Liturgii odprawiona została Wielka Wieczernia, podczas której duchowni uroczyście wynieśli na środek świątyni Ikonę Narodzenia Pańskiego. Bezpośrednio po nabożeństwie Całonocnego Czuwania, tradycyjnie już odbyła się wieczerza wigilijna oraz wspólne śpiewanie kolęd. Po raz pierwszy w historii w naszej parafii sprawowane były dwie świąteczne Boskie Liturgie – nocna i poranna, na których odczytany został List Bożonarodzeniowy Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Święta Liturgia odbyła się również 8 stycznia, w dniu w którym Cerkiew prawosławna w sposób szczególny wspomina Przenajświętszą Bogurodzicę. Wszystkim nabożeństwom przewodniczył proboszcz parafii – ks. prot. Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa, który przekazał wiernym świąteczne życzenia Bożego błogosławieństwa od Nowonarodzonego Zbawiciela.