Święto Przemienienia Pańskiego

Święto Przemienienia Pańskiego, które liturgicznie obchodzone jest 19 sierpnia, przenosi nas na św. Górę Tabor – miejsca na którym Chrystus niedługo przed męką krzyżową ukazał wybranym uczniom – Piotrowi, Jakubowi i Janowi swoją chwałę.

Przemienienie Pańskie oraz ukazane apostołom światło Chrystusowe, wzmacnia wiarę i staje się zachętą do przemiany wewnętrznej każdego człowieka w dążeniu do uczestnictwa w eschatologicznej boskiej chwale.

Uroczystościom liturgicznym w naszej parafii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście ks. Adama Magruka oraz diakona Michała Moczarskiego. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Zgodnie z przyjętą tradycją po św. liturgii poświęcone zostały owoce przyniesione przez wiernych.