Dzień Imienin Jego Eminencji Metropolity Sawy

25 stycznia Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Sawy, pierwszego arcybiskupa Serbii, który jest niebiańskim patronem Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.

Podczas św. Liturgii sprawowanej w tym dniu w kaplicy parafii Hagia Sophia w Warszawie, szczególnie wznoszono modlitwy za Zwierzchnika naszej Cerkwi.

W imieniu Proboszcza, duchowieństwa, rady parafialnej oraz wszystkich parafian życzymy Jego Eminencji zdrowia oraz wszelkich Łask Bożych w arcypasterskiej posłudze dla dobra świętej Cerkwi prawosławnej.

fot. Łukasz Troc