Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

17 lipca 2022 r., w piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Mt 8,28 – 9,1) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja odniósł się do ewangelicznego cudu jaki miał miejsce w krainie Gadareńczyków i uzdrowienia dwóch opętanych.
Podczas św. Liturgii śpiewał chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dzięcięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

zdjęcia: Aleksandr Rudoj