Czwarta niedziela Wielkiego Postu

14.04.2024 r.

Czwarty tydzień Czterdziesiątnicy wieńczy dzień Pański poświęcony wielkiemu ascecie, przełożonemu Monasteru na Górze Synaj św. Janowi Klimakowi, autorowi słynnego dzieła pt. “Drabina”. Mnich, w sposób przystępny opisał w nim kolejne kroki życia duchowego, których głównym celem jest zjednoczenie się z żywym Bogiem.
Po zakończeniu drugiej Boskiej Liturgii, której przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk, w tymczasowej kaplicy miało miejsce spotkanie z ihumenią Katarzyną, przełożoną Domu Zakonnego p.w. Św. Wlk. Męcz. Katarzyny w Zaleszanach. Prelegentka przedstawiła referat dotyczący osoby starotestamentowego proroka Mojżesza – jego życia, miejsca, jakie zajmuje w tekstach liturgicznych oraz bogactwa pouczeń wypływających z Pięcioksięgu, którego św. mąż jest autorem.