II niedziela po Pasce

12.05.2024 r.

Ósmego dnia po pełnej światłości i nieopisanej radości nocy Zmartwychwstania Pańskiego, Matka Cerkiew wspomina spotkanie Chrystusa z jedenastoma apostołami, a w szczególności św. Tomaszem. Wyjątkowo wymownymi stają się tego dnia słowa tego ostatniego: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28). To właśnie w odniesieniu do Tomasza, błogosławiony Augustyn tak oto pisze w Antypaschę:  „widział i dotknął człowieka, ale wyznawał swoją wiarę w Boga, którego nie widział, ani nie dotykał. Jednak, gdy widział i dotykał Go, chciał wierzyć w to, w co aż do tej chwili wątpił”.

W drugą niedzielę okresu paschalnego sprawowane były dwie Boskie Liturgie. Podczas drugiej z nich, której przewodniczył Proboszcz ks. Adam Siemieniuk, w ramach praktyk homiletycznych, ze słowem pouczenia zwrócił się do zebranych alumn III roku Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – lektor Sergiusz Diadius.

Po zakończeniu nabożeństwa i procesji wokół świątyni, duchowni rozdali wiernym poświęcony na Paschę Artos.