V Niedziela Wielkiego Postu. Koncert pieśni i hymnów Wielkiego Postu.

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew prawosławna na przykładzie św. Marii z Egiptu po raz kolejny wzywa nas do skruchy za swoje grzechy – pokajania, które otwiera nam drzwi do postu i modlitwy.

10 kwietnia 2022 r. niedzielnej św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po odczytanej perykopie ewangelicznej (Mk 10, 32-45) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk, który odniósł się do słów Zbawiciela zapowiadających Jego śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie.

Bezpośrednio po św. Liturgii odbył się koncert pieśni i hymnów wielkopostnych, podczas którego wystąpiły kolejno:
1. Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Warszawie – dyr. Anna Jakoniuk,
2. Katedralny Chór Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie – dyr. Piotr Dądela,
3. Chór im. św. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Warszawie – dyr. Bogdan Kuźmiuk.
Piękny śpiew utworów cerkiewnych połączony był z pouczającym słowem ks. Adama Magruka, nawiązującym do prezentowanych pieśni.

Na zakończenie ksiądz Proboszcz, dziękując chórzystom za modlitewny śpiew i poświęcenie, życzył wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa.