Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym naszej Cerkwi przypada 21 września, posiada patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Po raz pierwszy uroczystości świąteczne odbyły się w murach poświęconej dzień wcześniej przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę nowej świątyni. Uroczystej św. Liturgii, którą poprzedziło nabożeństwo Całonocnego Czuwania w przededniu święta, przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście miejscowego duchowieństwa na czele z proboszczem ks. mitratem Adamem Siemieniukiem oraz ks. archimandrytą Teodozjuszem z Ukrainy. Chórem dyrygował Bogdan Kuźmiuk. Hierarchę przy melodii paschalnych dzwonów przywitali parafianie wraz z nowym starostą cerkiewnym Piotrem Skopcem.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy, biskup Paweł wygłosił pouczającą homilię, w której odniósł się do historii i znaczenia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w zbawczym dziele człowieka.

Po zakończeniu św. Liturgii władyka wraz duchowieństwem oddali uwielbienie ikonie święta, a także wzniesione zostały usilne modlitwy za wszystkich ofiarodawców i tych którzy wnoszą wkład w budowę warszawskiej Hagii Sophii.

Władyka Paweł, przekazując wiernym arcypasterskie błogosławieństwo oraz świąteczne pozdrowienia od Jego Eminencji metropolity Sawy podkreślił, że jest to dzień historyczny nie tylko dla duchowieństwa i wiernych tej parafii, ale również tych którzy przyczynili się do powstania tej świątyni. Biskup życzył również, aby Bogurodzica była orędowniczką wszystkich, którzy zwracają się do Niej w swoich modlitwach.

Na zakończenie proboszcz ks. Adam Siemieniuk, dziękując arcypasterzowi za przewodnictwo w św. Liturgii, przekazał słowa wdzięczności wszystkim, którzy na co dzień wspomagają go w budowie Bożego przybytku na chwałę świętej Cerkwi prawosławnej.

ks. Piotr Nestoruk

fot. Kosma Konach, Sergiusz Diadus, Władimir Teliczko

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]