Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy

21 listopada br. w dwudziestą drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy – wspominając jednocześnie Arcystratega Michała i Wszystkie św. Moce Niebios, św. Liturgii przewodniczył o. ihumen Pafnucy (Jakimiuk).

Wspólnie Boską Liturgię sprawowali również miejscowi duchowni na czele z proboszczem parafii ks. mitratem Adamem Siemieniukiem. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Łk 8, 41-56) do wiernych z pouczającym słowem zwrócił się o. Pafnucy, który na podstawie licznych myśli świętych Ojców odniósł się do niedzielnej perykopy. Wskrzeszenie córki Jaira oraz uzdrowienie kobiety – zaznaczył kaznodzieja – uczą nas wiary w pokonywaniu wszelkich trudności życiowych.

Dzisiejszy dzień był również okazją do złożenia życzeń z okazji rocznic  święceń kapłańskich ks. proboszcza Adama Siemieniuka oraz ks. Piotra Nestoruka. W imieniu wszystkich obecnych do jubilatów zwrócił się ks. Adam Magruk, życząc swoim współbraciom w kapłaństwie wszelkich Łask Bożych.

Bezpośrednio po św. Liturgii odbyło się spotkanie z parafianami, po którym prowadzone były zajęcia katechetyczne w grupach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

zdjęcia: Piotr Skopiec, Sergiusz Diadius