List wielkopostny Jego Eminencji Metropolity Sawy

List

Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy

Metropolity Warszawskiego i całej Polski

w przededniu Świętego Wielkiego Postu 2020 roku

 

 

Czcigodni Ojcowie, Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry!

„Objawił się nam czas cnót. Sędzia stoi w drzwiach, nie smućmy się, rozpocznijmy post, okażmy łzy rozrzewnienia i miłosierdzie, wołając: zgrzeszyliśmy więcej, niż jest piasku morskiego, przebacz nam wszystkim, Wyzwolicielu, abyśmy otrzymali niezniszczalną nagrodę” (Prosomion. Chwała, ton 4 – tydzień seropustny).

Poprzez to wezwanie Święta Cerkiew, nasza Matka, ukierunkowuje nasze myśli i uczucia na godne przeżywanie Wielkiego Postu 2020 roku, który rozpoczynamy jutro.

Wielki Post, zwany również Czterdziesiątnicą, przygotowuje nas do Paschy Pańskiej – Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Charakteryzuje się on wstrzemięźliwością i pokutą. „Nastąpił czas, początek duchowych zmagań i zwycięstwa nad demonami, wszelka broń wstrzemięźliwości, anielska wspaniałość”. „Zajaśniała Twoja łaska, Panie, zajaśniało oświecenie naszych dusz. Oto czas życzliwy, oto czas pokuty, odrzućmy uczynki ciemności i przyobleczmy się w zbroję światłości” (Stichera na stichownie. Isomelos, ton 2 i 4 – tydzień seropustny).

Pan nasz Jezus Chrystus pościł przez 40 dni i nocy. To On mówi: Ten zaś rodzaj nie wychodzi [inaczej] jak tylko przez modlitwę i post (Mt 17,21). Modlitwa i post korzystnie wpływają na pokajanie, a ono uwalnia człowieka od grzechu, przemienia go i czyni lepszym. Jest tak, ponieważ w pokucie najważniejsze jest przebaczenie, które otrzymujemy od samego Boga, naszego Stwórcy i Dawcy wszelkiego dobra.

Inaczej rzecz ujmując, celem pokuty jest przemiana umysłu i serca. Natura człowieka odradza się, a on sam osiąga pełnię życia, radość i spokój duszy.

Święty mnich Antoni Wielki mówi: „Najbardziej chwalebnym ze wszystkiego, czego może dokonać człowiek, jest wyznanie swych grzechów przed Bogiem, potępienie samego siebie i gotowość do stawienia czoła każdej próbie”.

Bracia i Siostry! Pokutę rozpocznijmy od pojednania z innymi ludźmi. Zbawiciel mówi: Jeśli bowiem odpuszczacie ludziom przewinienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebiański (Mt 6,14).

Z tego wynika, że bez przebaczenia i pojednania z bliźnim nie ma znaczenia post, doświadczenie rekolekcyjne, modlitwy, ofiary, pokłony. W przeciwnym razie znajdziemy się w stanie, w którym znalazł się pierwszy człowiek, Adam: „Adam został wypędzony z raju z powodu nieposłuszeństwa i szlochając siedział nagi u wrót raju”.

Święta Cerkiew, podając nam powyższy przykład, wzywa nas: „Przeto starajmy się wszyscy gorliwie podjąć czas postu, słuchając rad ewangelicznych, by być przyjemnymi Chrystusowi i znowu odzyskać rajski stan”. (Niedziela seropoustna). I chociaż nie jest łatwo wybaczyć przewinienia i zapominać o zniewagach, to jednak później lekko i spokojnie jest na duszy, w której zamieszka pokój.

Bracia i Siostry! „Odrzućmy uczynki ciemności i przyobleczmy się w zbroję światłości”, obudźmy się z duchowego snu, uzbrójmy się w zbroję dobra i zwróćmy się do Pana.

Będąc w przededniu Wielkiego Postu, poprośmy sobie nawzajem o wybaczenia naszych przewinień, a tym samym otrzymamy dar przebaczenia – spokój duszy.

„Boże, daj mi łzy, jak niegdyś grzesznej kobiecie, i pozwól mi zrosić nogi Twoje, abym został wyzwolony z drogi pokus i przyniósł Tobie wonne miro, czyste życie dane mi przez pokutę, abym i ja usłyszał upragniony Twój głos: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju” (Stichera pokutna, ton 8).

Bracia i Siostry! W przededniu Świętych Dni Wielkiego Postu, zgodnie z praktyką naszej Cerkwi, proszę Was Wszystkich, w imieniu własnym i całego duchowieństwa, o przebaczenie naszych grzechów dokonanych myślami, słowami, czynami i swoim zachowaniem– wybaczcie nam, grzesznym!

Panie, nie odwracaj się od nas. Kieruj naszym postem, uświęcaj nas i daruj nam Swoje błogosławieństwo!

Życzę Wszystkim w dobrym zdrowiu spędzić Święte Dni Wielkiego Postu 2020 roku i pokłonić się Męce Pańskiej i Świętemu Zmartwychwstaniu.

 

Z łaski Bożej pokorny

+Sawa

Metropolita Warszawski i całej Polska

 

Warszawa, Niedziela Wybaczenia Win, 2020 r.

zdjęcie za: www.orthodox.pl