Niedziela o Paralityku

W czwartą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym roku przypadła 7 maja , Cerkiew prawosławna wspomina wydarzenie opisane przez apostoła i ewangelistę Jana (5, 1-15), gdzie mowa jest o uzdrowieniu paralityka.

Po zakończeniu św. Liturgii miała miejsce procesja paschalna wokół świątyni, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Adam Siemeniuk.
Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii do wiernych ze słowem pouczenia zwrócił się ks. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja odnosząc się do odczytanej perykopy ewangelicznej oraz odczytanego fragmentu Dziejów Apostolskich podkreślił jak wielkie świadectwa dla wzmocnienia naszej wiary daje nam Pismo Święte. Skupił się on także na postawie paralityka, którego wiara sprawiła iż jego życie cudownie się odmieniło. Stanowi to lekcję dla nas wszystkich, przypomina iż dla Boga nie ma nic niemożliwego, wystarczy po prostu w Niego wierzyć.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi