III Niedziela Wielkiego Postu. Świętego Krzyża.

19 marca 2023 r., w trzecią niedzielę Wielkiego Postu zwaną Krestopokłonną, św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiały słowa czytań „Niedzieli trzeciej świętej Czterdziesiątnicy” z Listu Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 4,14 – 5,6) oraz z Ewangelii św. Marka (Mk 8,34 – 9,1).
Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja skoncentrował się na tym jaką rolę w życiu każdego chrześcijanina odgrywa św. Krzyż. Ojciec Piotr przypomniał także wszystkim zebranym o tym, iż nie wolno popadać w stan użalania się nad sobą, porównywania swoich trosk życiowych do trosk innego człowieka co ostatecznie doprowadza nas do grzechów zazdrości oraz osądzania. Należy więc zawsze pamiętać o nauce Zbawiciela, iż nikt nie dostaje cięższego krzyża życiowego niż ten który jest w stanie nieść.
Podczas św. Liturgii były wznoszone szczególne modlitwy za zdrowie Jego Eminencji metropolity Sawy.
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.
Po zakończeniu św. Liturgii miało miejsce spotkanie z ihumenią Katarzyną, przełożoną Żeńskiego Domu Zakonnego św. Katarzyny w Zaleszanach, podczas którego wygłoszony został wykład o Św. Efremie Syryjczyku i jego nauce o pokajaniu.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi