Niedziela Świętych Praojców

25 grudnia br. w przedostatnią niedzielę przed świętem Narodzenia Pańskiego, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Praojców Starego Przymierza, tj. wszystkich sprawiedliwych, którzy obwieszczali światu przyjście Nowego Adama – Mesjasza.

Podczas św. Liturgii, której towarzyszyły również kolędy bożonarodzeniowe, ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk. Kaznodzieja nawiązując do starotestamentowych św. Praojców, odniósł się do ich znaczenia i ważności w naszym życiu. Tak jak w czasach starotestamentowych Pan umacniał słabą wiarę ludzi, tak obecnie Cerkiew, jak kochająca Matka umacnia nas w wierze, która towarzyszy tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Dni postu, które poprzedzają narodzenie Chrystusa, mają na celu przygotowanie wiernych, aby godnie przyjęli wcielonego Zbawiciela.

W niedzielę Świętych Praojców swoje imieniny obchodzą duchowni naszej parafii – proboszcz ks. Adam Siemieniuk oraz wikariusz ks. Adam Magruk. Z tej okazji okazji od duchowieństwa, rady parafialnej i zebranych w świątyni wiernych popłynęły słowa życzeń zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

W tym dniu ksiądz proboszcz powitał również duszpasterza i wiernych z Ortodoksyjnego Kościoła Etiopskiego. Wspomniany  duchowny, który na stałe mieszka w Berlinie, z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy sprawował będzie cyklicznie nabożeństwa w naszej parafii dla diaspory etiopskiej zamieszkującej w Polsce.

Niedzielne nabożeństwo uświetniły chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa oraz dziecięco-młodzieżowy.

zdjęcia: protod. Mariusz Łopatiuk, Jarosław Bogus