Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

13 sierpnia br., kiedy Cerkiew przygotowuje swoich wiernych do rozpoczęcia dwutygodniowego Postu przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy, w naszej świątyni pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka sprawowana była Boska Liturgia.

Kazanie na temat przeczytanej lekcji ewangelicznej wygłosił ks. proboszcz.

Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: parafialny im. Św. Romana Meolodosa oraz dziecięco młodzieżowy.

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace ikonograficzne pod kopułą w zachodniej stronie cerkwi. Ich główną tematyką będą sceny z żywota św. Mikołaja Cudotwórcy. Docelowo, to właśnie w tym miejscu umieszczona zostanie przybyła przed kilkoma laty z Grecji ikona św. hierarchy, będąca wierną kopią tej, która na co dzień znajduje się w Athoskiej Kielii Burazery.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi