Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy. Święto Archanioła Gabriela w Kościele Etiopskim.

23 lipca 2023 r. niedzielnej św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po przeczytanym fragmencie Ewangelii (Mt 9, 27-35) ksiądz Proboszcz zwrócił się do wiernych ze słowem pouczenia, gdzie odniósł się do cudu uzdrowienia przez Chrystusa dwóch ślepców oraz opętanego niemego człowieka. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

W tym dniu wierni Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tawahedo, którzy z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy regularnie odprawiają nabożeństwa w dawnej kaplicy znajdującej się na terenie naszej parafii, uroczyście obchodzili Święto Archanioła Gabriela. Jest to jedno z najbardziej obchodzonych świąt w Etiopii, stąd też zebrało ono wielu wiernych tego Kościoła, którzy przybyli na modlitwę z całej Polski. Nabożeństwu przewodniczyli duchowni z Niemiec, Grecji oraz Etiopii.
Uroczysta procesja wokół Hagii Sophii oraz wspólna agapa, którą dla wszystkich przygotowali nasi Goście zakończyła niedzielną modlitwę.
Etiopski Kościół Ortodoksyjny Tewahedo to autokefaliczny Kościół wschodni posługujący się w obrzędowości rytem aleksandryjskim, a doktrynalnie związany z chrześcijaństwem przedchalcedońskim.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi