Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy. Dzień św. Mikołaja Cudotwórcy.

W niedzielę 19 grudnia 2021 r. w dniu liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja Cudotwórcy, abp. Miry Licyjskiej, św. Liturgii oraz w przededniu nabożeństwu całonocnego czuwania, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.
Z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się ksiądz Proboszcz, który odnosząc się do żywotu świętego Mikołaja, wskazał na Jego orędownictwo przed Bogiem w wielu aspektach naszego życia. Św. Mikołaj Cudotwórca, jak zaznaczył kaznodzieja, czczony przez chrześcijan na całym świecie, stał się nieformalnym patronem i naszej parafii. Jego ikona, napisana przez mnichów na św. Górze Athos, której dziś duchowni wraz z wiernymi oddali uwielbienie, od kilku lat zajmuje centralne miejsce w naszej świątyni.

Bezpośrednio po św. Liturgii, odbyło się “spotkanie mikołajkowe”, podczas którego uczniowie z punktu katechetycznego funkcjonującego przy parafii, przy śpiewie kolęd otrzymali świąteczne prezenty.. Spotkanie z Mikołajem poprzedzone zostało warsztatami, podczas których dzieci przygotowały ozdoby świąteczne ze słomy.

zdjęcia: Sergiusz Diadius, Piotr Skopiec